Nøkkelpunkter i telekomindustrien: 5G- og AI-utfordringer i 2024

Kontinuerlig innovasjon for å møte utfordringene og fange mulighetene som telekomindustrien står overfor i 2024.** Når 2024 åpner, er telekomindustrien ved et kritisk tidspunkt, og står overfor de forstyrrende kreftene som akselererer distribusjon og inntektsgenerering av 5G-teknologier, pensjonering av eldre nettverk, og assimilering av fremvoksende kunstig intelligens (AI).Mens 5G-funksjonene har avansert, forblir forbrukertilliten lunken, noe som presser industrien til å utforske muligheter for å tjene penger på 5G utover de første applikasjonene.AI har blitt et fokusområde, med selskaper som er ivrige etter å utvikle mer intelligente nettverk og utforske de generative evnene til AI.Bransjen våkner også gradvis opp til bærekraft, med tidlige 5G-nettverk som prioriterer hastighet fremfor energieffektivitet, og driver nå frem praksiser som er mer bærekraftige fremover.

asd (1)

01.Tjen penger på 5G i møte med kundemisnøye

Å tjene penger på 5G er fortsatt en stor utfordring for telekomindustrien.Til tross for at 5G gir forbedrede muligheter, forblir kundenes holdninger til denne neste generasjonsteknologien lunken.Bransjen følger nøye med på misforholdet mellom 5G-teknologiske evner og kundetilfredshet, og streber etter å utvide 5Gs inntektspotensial utover de første applikasjonene.Innovative tilnærminger vil være nøkkelen til effektiv 5G-inntektsgenerering midt i kundenes misnøye.Dette kan innebære å forbedre brukeropplevelsen, tilby mer personlige tjenester og utvikle engasjerende applikasjoner som tiltrekker brukere.

02. Fra forsøk til mainstream: Fremgang på 5G frittstående (SA)

En av hovedtrendene for 2024 skissert av Ooklas sjefanalytiker Sylwia Kechiche er den kritiske utviklingen av 5G Standalone (SA) fra prøvestadiet til mainstream-implementering.Denne fremgangen vil legge til rette for mer omfattende integrasjon av 5G-teknologi på tvers av telekomindustrien, og legge til rette for bredere applikasjoner i fremtiden.5G Standalone lover å ikke bare forbedre nettverkshastigheter og kapasitet, men også støtte flere enhetstilkoblinger, og drive utviklingen innen områder som IoT og smarte byer.I tillegg vil omfattende 5G-dekning skape flere forretningsmuligheter for industrien, inkludert utrulling av innovative teknologier som utvidet virkelighet og virtuell virkelighet.

03.Åpen RAN og interoperabilitet

Et annet sentralt aspekt ved 2024-telekomlandskapet er den pågående debatten rundt åpenhet og interoperabilitet til Open RAN.Dette problemet er avgjørende for telekomindustrien siden det innebærer utfordringer med å integrere ulike nettverkselementer og sikre sømløs tilkobling.Å adressere dette vil legge til rette for å fremme åpenhet i telenettverk og sikre god interoperabilitet mellom ulike enheter og systemer.Implementering av åpen RAN lover større fleksibilitet og skalerbarhet for industrien, og stimulerer til innovasjon og konkurranse.Samtidig vil det å sikre interoperabilitet også forenkle nettverksadministrasjon og vedlikehold, og forbedre den generelle effektiviteten.

04.Partnerskap mellom satellittteknologi og teleoperatører

Dette samarbeidet forventes å øke nettverkets rekkevidde og hastighet, spesielt i avsidesliggende områder, og utvide 5G-nettverksdekningen og -kapasiteten ytterligere.Ved å integrere satellittteknologier vil telekomindustrien være bedre posisjonert for å møte brukerbehov, spesielt i kantregioner.Slike partnerskap kan også fremme spredningen av digitalisering og tilkobling i avsidesliggende områder, og gi bredere kommunikasjonstjenester og tilgang til informasjon for lokalbefolkningen.

05.Utfasing av 3G-nettverk

Utfasing av 3G-nettverk for å forbedre spektral effektivitet er en annen trend som definerer telekomlandskapet i 2024.Ved å pensjonere disse eldre nettverkene kan industrien frigjøre spektrum for å brukes mer effektivt, øke ytelsen til eksisterende 5G-nettverk og bane vei for fremtidige teknologiske fremskritt.Dette trekket vil gjøre det mulig for telekomindustrien å bedre tilpasse seg det raskt utviklende teknologiske miljøet.Avvikling av 3G-nettverk vil også frigjøre utstyr og ressurser, noe som gir større rom og fleksibilitet for distribusjon av 5G og fremtidige teknologier.Etter hvert som neste generasjons teknologier tar tak, vil telekomindustrien være mer fokusert på å levere effektive kommunikasjonstjenester med høy ytelse.

asd (2)

06.Konklusjon

Utviklingsbanen for telekomindustrien vil være sterkt preget av strategiske beslutninger på disse områdene.Bransjen håper å se omfattende bransjesamarbeid og kontinuerlig innovasjon innen nettverksteknologier for å møte utfordringer og fange muligheter telekom står overfor i 2024. Når 2023 nærmer seg slutten og 2024 lokker, er industrien ved et vendepunkt, og trenger å takle utfordringene og prospekter presentert av 5G-inntektsgenerering og AI-assimilering.

Chengdu Concept Microwave Technology CO., Ltd er en profesjonell produsent av 5G/6G RF-komponenter i Kina, inkludert RF lavpassfilter, høypassfilter, båndpassfilter, hakkfilter/båndstoppfilter, duplekser, strømdeler og retningskobler.Alle av dem kan tilpasses i henhold til dine krav.

Velkommen til vår web:www.concet-mw.comeller nå oss på:sales@concept-mw.com


Innleggstid: 30-jan-2024