Velkommen til KONSEPT

Power Divider-side

1. 2-veis kraftdelere/kombinere

2. Stripline- og Microstrip-design

3.Oktav og multioktav opp til 40 Ghz

4. SMA,N,BNC,TNC,2,92mm,2,4mm kontakter for alternativer

1. 3-veis Power Dividers/Combiners

2. Stripline- og Microstrip-design

3. Oktav og multioktav opp til 30GHz

4. SMA,N,BNC,TNC,2,92mm kontakter for Option

1. 4-veis kraftdelere/kombinere

2. Stripline- og Microstrip-design

3. Oktav og Multioktav opp til 40GHz

4. SMA,N,BNC,TNC,2,92mm kontakter for Option

1. 6-veis Power Dividers/Combiners

2. Stripline- og Microstrip-design

3.Octave og Multioctave opp til 18GHz

4. SMA,N,BNC,TNC-kontakter for alternativ

1. 8-veis Power Dividers/Combiners

2. Stripline- og Microstrip-design

3.Octave og Multioctave opp til 40GHz

4. SMA,N,BNC,TNC,2,92mm, 2,4mm kontakter for Option

1. 10-veis Power Dividers/Combiners

2. Stripline- og Microstrip-design

3.Octave og Multioctave opp til 6GHz

3. SMA,N,BNC,TNC-kontakter for Option

1. 12-veis Power Dividers/Combiners

2. Stripline- og Microstrip-design

3. Oktav og Multioktav opp til 18GHz

4. SMA,N,BNC,TNC-koblinger for alternativ

1. 16-veis Power Dividers/Combiners

2. Stripline- og Microstrip-design

3. Oktav og Multioktav opp til 18GHz

4. SMA,N,BNC,TNC-koblinger for alternativ